Tanca finestra


Avís legal


Món Rústic es compromet a utilitzar la informació facilitada pels visitants del seu web amb especial atenció per salvaguardar la seva privacitat d'acord amb allò que demana la legislació.

Aquesta informació és de dues menes: les dades que ens faciliten voluntàriament els visitants en el moment d'omplir i enviar un formulari de contacte o d'enviar-nos un missatge de correu electrònic, i aquelles altres que el servidor recull de manera automàtica a efectes estadístics i de control.

Pel que fa a les dades voluntàries, Món Rústic les farà servir exclusivament amb l'objectiu de satisfer les peticions expressades pels visitants en el moment d'enviar un formulari de contacte o un missatge de correu electrònic, i sota cap concepte s'utilitzaran per a d'altres finalitats ni es lliuraran a tercers. Eventualment aquestes dades s'arxivaran en una base de dades local. Així mateix, no conservem cap mena de dada procedent dels formularis de recomanació de pàgines, els titulats "Informeu-ne les vostres amistats".

D'acord amb allò que estableix la legislació espanyola (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i Llei Orgànica de Protecció de Dades), podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals comunicant-ho al titular d'aquest lloc web:

Miquel Falcon Condal
Raval Martí Folguera, 32. 43201 Reus
Tels. 977 275 100, 606 774 172
Email:


En segon lloc, i tal com és pràctica habitual a Internet, el servidor registra automàticament un seguit de dades dels visitants del lloc web a efectes exclusius d'estadística i control, dades que es conserven en un àmbit segur i només accessible als administradors del sistema. Aquestes dades inclouen la procedència dels visitants (cercadors, enllaços situats en altres llocs web), les pàgines visitades, el temps de permanència al lloc i el número IP de l'ordinador del visitant. Per dur a terme el seguiment de les visites i registrar-ne l'eventual retorn, el servidor pot enviar a l'ordinador dels visitants una "cookie" (arxiu de text). És a les vostres mans rebutjar la recepció d'aquestes "cookies" configurant convenientment les preferències del navegador.

El servidor el gestiona Jordi Casanovas, amb email jordi@casanovas.cc, que també és el responsable tècnic del lloc web.


Tanca finestra